ราคา

ราคาจัดฟันใส

CLEARISMA

ราคาปกติ 47,000 บาท

โปรโมชั่นเคสรีวิว เหลือเพียง 39,900 บาท
(ราคาเดียว ไม่จำกัดจำนวนชิ้น)

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

จัดฟันใส Clearisma ทุกเคสการรักษาราคาเดียว เพียง 39,900 บาท

(จัดฟัน ราคา ผ่อน 0%10เดือน)

แต่จะ ” ไม่รวมค่าเคลียร์ช่องปาก ” ค่าเคลียร์ช่องปากจะขึ้นอยู่กับสุขภาพฟันของคนไข้การเคลียร์ช่องปาก อาทิเช่น ขูดหินปูน และ อุดฟันหากมีฟันผุต้องให้คุณหมอที่คลินิกพาร์ทเนอร์ตรวจให้ หากสุขภาพฟันของคนไข้ไม่มีปัญหาอะไร ก็แค่ขูดหินปูน 1,000 บาทในส่วนนี้ คนไข้จะชำระเงินกับทางคลินิกพาร์ทเนอร์

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระกับทาง clearisma ทั้งหมด มีดังนี้

1

ค่าเครื่อง
มือจัดฟันใส

39,900 บาท
(ผ่อนได้)

2

ค่าเครื่องมือจัดฟันใส
บน-ล่าง

(ถ้าแตกหักชำรุด)
ชุดละ 6,000 บาท

3

ค่าซ่อม attachment

(ถ้าแตกหักชำรุด)

ครั้งละ 1,000 บาท

* หากผลออกมาไม่เป็นไปตามแผนการรักษาที่วางไว้ การ Refinement ทางเราจะจัดทำเครื่องมือให้ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลาการรักษา 3 ปีเท่านั้น *

* การเกิด Refinement อาจเกิดจากคนไข้ไม่ใส่เครื่องมือตามแผนการรักษา เช่น ใส่เครื่องมือน้อยกว่า 22 ชม. หรือไม่ใช้ยางกัดฟัน เป็นต้น *

การชำระเงิน

ยอด 39,900 บาท

ก่อนเข้าพบคุณหมอครั้งที่ 1 : โอนค่ามัดจำเครื่องมือ 3,600 บาท

คงเหลือ  36,300 บาท

ชำระเงินครั้งที่ 2

หลังจากคนไข้ได้รับแผนการรักษา 3 มิติ

เลือกได้ 3 วิธีค่ะ

1

ชำระเงินเต็มจำนวน
ครั้งเดียว ได้ส่วนลด
1,000 บาท
คงเหลือ 35,300 บาท

2

จัดฟันราคาผ่อน 0% 10 เดือน

ผ่าน “บัตรเครดิต”  กรุงเทพ, กรุงไทย, ไทยพาณิชย์, กสิกร
โดยคนไข้ต้องมารูดที่คลินิกพาร์ทเนอร์ที่คนไข้เลือกเข้าบริการ

3

จัดฟันราคาผ่อน สำหรับคนไข้ที่ ผ่อนชำระ 5 งวด

 • ค่ามัดจำ นัดคิวแพทย์ : 3,600 บาท
 • Approved แผนการรักษา 3 มิติ : 9,075 บาท
 • วันรับเครื่องมือและติด attachment : 9,075 บาท
 • เปลี่ยนชุดเครื่องมือ : 9,075 บาท
 • เปลี่ยนชุดเครื่องมือ : 9,075 บาท

จัดฟันราคาผ่อนเป็นงวด

ยอด 39,900 บาท

ผ่อนสำหรับคนไข้ที่ไม่มีบัตรเครดิต ผ่อนชำระ 5 งวด

ชำระครั้งที่ 1

– ค่ามัดจำ นัดคิวแพทย์ 3,600 บาท

– เข้าพบคุณหมอครั้งแรก เพื่อเคลียร์ช่องปาก + สแกนฟัน

– รอแผนการรักษา 3 มิติ ประมาณ
4-5 วัน

ชำระครั้งที่ 2

– 9,075 บาท เพื่อยืนยันในการผลิตเครื่องมือจัดฟันใส

– รอทางแลปผลิตเครื่องมือ
ประมาณ 15 วัน

– แอดมินจะนัดคนไข้เข้าพบคุณหมอครั้งที่ 2 เพื่อรับเครื่องมือ+ติด attachment

ชำระครั้งที่ 3

– 9,075 บาทในวันนัดรับเครื่องมือ+ติด attachment

ชำระครั้งที่ 4

– 9,075 บาท เปลี่ยนชุดเครื่องมือ

ชำระครั้งที่ 5

– 9,075 บาท เปลี่ยนชุดเครื่องมือ

รายละเอียดโปรโมชั่นรีวิว

 • จัดฟันแบบใส กับ Clearisma
 • เคลื่อนฟัน 8 ซี่ หน้า บน-ล่าง (รวม 16 ซี่)
 • บุพเฟต์ ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
 • ราคาเดียวทุกเคสการรักษา เพียง 39,900 บาท
 • จากปกติ 47,000 บาท
 • รับของแถม ฟรี รวมมูลค่า 54,800 บาท

(ซึ่งราคานี้จะ ” ไม่รวมการเคลียร์ช่องปาก”)

(โปรโมชั่นนี้ใช้ ร่วมกับ การจัดฟันราคาผ่อนได้ค่ะ)

พร้อมรับของแถม รวมมูลค่า 53,800 บาท

1. ตรวจ และ Monitor การรักษาผ่านมือถือมูลค่า 30,000 บาท ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดฟันใสและเร็วขึ้น

2. สแกนฟัน ค่าสแกนฟัน 2,000 บาท/ ครั้ง โดยจะมีการสแกน 2 ครั้ง คือสแกนเพื่อทำเครื่องมือและครั้งที่ 2 สแกนเพื่อทำรีเทนเนอร์ (เครื่องมือคงสภาพฟัน) รวมมูลค่า 4,000 บาท

3. ติด attachment ฟรี บน&ล่าง มูลค่า 10,000 บาท

4. Xray OPG + LCeph มูลค่า 1,600 บาท

5. กล่องใส่เครื่องมือจัดฟัน 100 บาท

6. Retainer ใส บน-ล่าง มูลค่า 8,000 บาท

7. Special Chewy 100 บาท

จัดฟันใส เทคนิคเคลียร์รีสม่า (Clearisma) ยิ้มสวยใส ไร้เหล็ก เป็นเทคโนโลยีการจัดฟันแบบใสด้วยระบบคอมพิวเตอร์สามมิติ บุฟเฟต์ไม่จำกัดจำนวนชิ้นทั้งฟันบนและฟันล่าง วางแผนและควบคุมการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้เชียวชาญทางด้านจัดฟัน

7 ขั้นตอนการรักษา กับ เคลียร์ริสม่า

1. ประเมินการรักษาเบื้องต้น + รับคำปรึกษา (ทางออนไลน์เท่านั้น)
ว่าคุณสามารถจัดฟันใส เทคนิคเคลียร์รีสม่าได้หรือไม่ โดยคุณหมอจัดฟันจะประเมินจากการตอบแบบประเมิน 9 ข้อและภาพถ่ายแบบชัดเจน 8 ภาพ ตามตัวอย่าง

2. เมื่อได้รับผลประเมินว่าสามารถรักษากับเทคนิคเคลียร์รีสม่าได้
ทางเจ้าหน้าที่จะดูคิวเข้าพบคุณหมอครั้งที่ 1 ให้ เพื่อให้คนไข้ เคลียร์ช่องปาก + สแกนฟันค่ะ ก่อนลงนัดจองคิวพบคุณหมอ กรุณาโอนค่ามัดจำในการรักษา 3,600 บาท มาที่ บจก เวอร์เทค คอสโม / ธนาคารกสิกรไทยสาขาสยามสแควร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 02 611 08003 (จำนวนเงินส่วนนี้จะนำไปหักลบกับค่าเครื่องมือจัดฟันใสค่ะ ค่าเครื่องมือ 39,900 บาท คงเหลือ 36,300 บาท)

** หากมีการขอยกเลิกการรักษา ในส่วนเงินค่ามัดจำ จะไม่สามารถขอคืนเงินได้ เพราะทางเราจะใช้เป็นส่วนลดในการสแกนฟัน 2,000 บาท และ Xray OPG + LCeph 1,600 บาท คนไข้สามารถขอไฟล์เพื่อไปใช้ต่อได้**

3. จากนั้นคนไข้เข้าพบคุณหมอตามวันนัดเพื่อไปตรวจช่องปากที่คลินิกเครือข่าย
เพื่อให้มั่นใจว่าสุขภาพฟันพร้อมจัดฟัน ทันตแพทย์จะแจ้งว่าคนไข้ต้องทำอะไรบ้าง เช่น x-ray ฟัน, ขูดหินปูนและอุดฟันหากมีฟันผุ
** ขั้นตอนนี้สำคัญนะคะ คนไข้จะต้องอุดฟันให้เสร็จก่อนถึงจะสแกนฟันได้ เพราะหลังจากอุดฟัน รูปร่างฟันจะเปลี่ยนไป เครื่องมือจะไม่พอดีกับฟันคนไข้

4. หลังจากเคลียร์ช่องปากเสร็จ ก็สแกนฟันต่อได้เลย
หลังจากนั้นทางคลินิกเครือข่าย จะส่งผลเอ็กซเรย์กับข้อมูลสแกนฟันของคนไข้มาที่ศูนย์วางแผนการรักษาของ Clearisma ซึ่งเราใช้เวลาในการวางแผนการรักษา 3-5 วัน แล้วส่งผลการรักษา 3 มิติ ให้คนไข้ดูทางช่องทางนี้

5. หลังจากคนไข้คอนเฟิร์มแผนการรักษา 
เราจะใช้เวลาในการผลิตเครื่องมือ 10-15 วัน แล้วเราก็จะนัดคนไข้เข้าพบคุณหมอครั้งที่ 2 เพื่อมารับเครื่องมือจัดฟันที่คลินิกเครือข่าย

6. คนไข้บางท่านอาจจะต้องมีการติดปุ่มยึดเกาะฟันซึ่งสีเดียวกับฟัน (Attachments)
เพื่อให้การเคลื่อนฟันมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. หลังจากการจัดฟันเสร็จจะมีการทำเครื่องมือคงสภาพฟันแบบใส (Clear Retainer)
Clearisma ซึ่งเราใช้เวลาในการผลิต 3-7 วัน